ก.ล.ต. เตรียมแจง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลคุ้มครองผู้ลงทุน

ก.ล.ต. เตรียมแจงรายละเอียด พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ย้ำคุ้มครองผู้ลงทุนจากการถูกหลอกหรือเป็นเหยื่อของผู้ไม่สุจริต

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561กระทรวงการคลัง กรมสรรพากรและ ก.ล.ต. จะร่วมกันแถลงข่าวในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 นี้ เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงการคลัง พระราชกำหนดฯ ดังกล่าว มีเพื่อวางกรอบการกำกับดูแลที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลโดยสุจริตสามารถทำได้

ในขณะที่มีการคุ้มครองผู้ลงทุนโดยลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกหรือเป็นเหยื่อของผู้ไม่สุจริต ซึ่งครอบคลุมการระดมทุนด้วยการออกโทเคนดิจิทัลและการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งขั้นตอนต่อไป ก.ล.ต จะเผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดรายละเอียดเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ตามที่พระราชกำหนดฯ ให้อำนาจไว้ และจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากที่สุด โดยคาดว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการออกเป็นประกาศลูกจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้ ก.ล.ต ได้เผยแพร่ข้อมูลเพื่อความเข้าใจพระราชกำหนดนี้ในรูปแบบต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซต์ – สำนักข่าวไทย