พท.แนะตัดงบซื้อเรือดำน้ำเพิ่มให้30รักษาทุกโรค

รองโฆษกเพื่อไทย แนะ ควรตัดงบประมาณซื้อเรือดำน้ำ เพิ่มให้โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี ครม. อนุมัติงบประมาณสำหรับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปี 2561 และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2562 วงเงิน 172,861,301,800 บาท ว่า ไม่แน่ใจว่า ครม. อนุมัติงบประมาณตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เสนอมาหรือไม่ หรือพิจารณาอนุมัติงบประมาณครอบคลุมการบริหารจัดการโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เพียงพอแล้วหรือไม่ ซึ่งในความเป็นจริง ควรจะเพิ่มงบดังกล่าวให้มากขึ้นเพื่อการดูแลประชาชนอย่างมีคุณภาพและครอบคลุมมากขึ้น เพราะปัจจุบันมีโรคภัยไข้เจ็บแปลก ๆ ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย จึงอยากให้รัฐบาลพิจารณางบประมาณด้านการดูแลสุขภาพประชาชนให้มากขึ้น ซึ่งสามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การตัดงบจัดซื้อยุทธภัณฑ์ที่ยังไม่จำเป็นอย่าง เรือดำน้ำ ที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะปัจจุบันกองทัพเรือก็ทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ชาติได้ดีอยู่แล้ว ไม่ควรเร่งรีบ ควรรอให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนน่าจะเหมาะสมกว่า ที่สำคัญธนาคารโลกได้ยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทยที่รัฐบาลรับภาระรายจ่ายด้านบริการสุขภาพแทนประชาชน ทำให้ประชาชนลดความกังวลของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพยามเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้เกิดความมั่นใจในการบริโภคสินค้าจำเป็นอื่น ๆ เป็นการยืนยันอีกครั้งว่าโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เป็นการดูแลประชาชนที่คุ้มค่า สร้างหลักประกันในการรับการรักษา ไม่ใช่ประชานิยม ประเทศสเปนกำลังเผชิญวิกฤตด้านประชากร ด้วยมีอัตรา

มุมมองต่อโมเดลปรองดอง ปี’60

นอกจากการตั้งคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปเพื่อผลักดันการดำเนินงานของรัฐบาลในปี 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ยังเพิ่มการสร้างความปรองดองไว้เป็นหนึ่งในหน้าที่ของกรรมการชุดดังกล่าวด้วยเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป, ยุทธศาสตร์ คสช. และการสร้างความปรองดองให้เดินไปพร้อมกัน โมเดลดังกล่าวจะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ มีความเห็นจากนักวิชาการด้านสันติวิธี นักการเมืองและภาคประชาชน ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล ส่วนตัวไม่ให้ความสำคัญกับแนวคิดของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปที่ว่าเพื่อปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง เพราะคำนี้เป็นเพียงวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้ง 2 ก.พ.2557

ผู้ตรวจจัดบรรยายพิเศษประโยชน์ที่ปชช.จะได้รับ

ผู้ตรวจฯ จัดบรรยาย ‘ผู้ตรวจการแผ่นดิน : ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ’ มุ่งเน้นให้สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นที่เดือดร้อนต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนได้นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยว่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ” ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมุ่งเน้นให้คณะครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนที่สนใจได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งช่วยเป็นกระบอกเสียงเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน สามารถให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่ผู้อื่นที่เดือดร้อนและต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ต่อไป โดยขณะนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีนโยบายเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ร่วมกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ชงส.ส.โกหกกลางสภา พรรคต้องรับผิดชอบ

สรุปข้อเสนออนุกรธ.”จ.สุราษฎร์-จ.ชลบุรี” ชงเซตซีโร่พรรคการเมือง สมาชิกมีอายุ 2 ปี สาขาเคาะคนลงเลือกตั้ง โยนหน่วยอื่นจัดเลือกตั้งกกต.กลางแค่คุม ยุบกกต.จว. หรือคงไว้ แต่โยกพื้นที่ช่วงลต. ขณะที่ ส.ส.กล่าวเท็จในสภา พรรคต้องรับผิดชอบ –ไร้เอกสิทธิ์คุ้มครอง ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ย.คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่มีนายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรธ.เป็นประธาน ได้สรุปข้อเสนอสำคัญจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ที่จ.ชลบุรี และจ.สุราษฎร์ธานี ต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดังนี้ บทบาทหน้าที่กกต. ความเห็นส่วนใหญ่จากภาคประชาชนเสนอให้กกต.ทำหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้ง ส่วนการจัดการเลือกตั้งให้เป็นหน่วยงานอื่น สำหรับประเด็นกกต.จังหวัด ความเห็นส่วนใหญ่จากอดีตกกต.จังหวัดได้เสนอให้คงแบบที่เป็นอยู่ โดยให้ปรับเพิ่มเป็น 7 คน ให้สอดคล้องกกต.กลาง มีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตย สลับพื้นที่กันดูแลเมื่อมีการเลือกตั้ง ส่วนค่าตอบแทนไม่ขัดข้องว่าจะเป็นเงินเดือนประจำ เบี้ยประชุม หรืออื่นๆ

สธ.จัดรถโมบายคลายเครียดดูแลปชช.สนามหลวง

สธ. กระตุ้นคนไทยใช้หลัก “3 ส. 3 แอล”ดูแลจิตใจกันเอง พร้อมจัดรถโมบายคลายเครียด ลงพื้นที่ดูแลประชาชนที่สนามหลวง เผยมีผู้รับบริการ 3,800 คน ต้องดูแลสภาพจิตใจ 900 คน เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวในการแถลงข่าว เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2559 “การปฐมพยาบาลทางใจ…คุณก็ช่วยคนอื่นได้” ว่า รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกวันที่ 1-7 พ.ย. ของทุกปี เป็นสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ โดยเฉพาะในปีนี้ประชาชนกำลังอยู่ในช่วงของการเศร้าโศกต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้นกระทรวงจึงได้รณรงค์ภายใต้แนวคิด “การปฐมพยาบาลทางใจ…คุณก็ช่วยคนอื่นได้”

รบ.ขอปชช.สำรวม งดการกระทำที่ไม่เหมาะสม

รัฐบาลขอ ปชช.สำรวม งดการกระทำที่ไม่เหมาะสม ระหว่างเดินทางร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอให้ทุกคนที่ไปแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ระลึกว่าเป็นงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อของแผ่นดิน ควรแสดงออกโดยสำรวม ระงับ หรืองดการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับภาพรวมของพระราชพิธี พร้อมขอให้ช่วยกันตักเตือนหากพบเจอบุคคลที่รู้จักหรือช่วยเผยแพร่

มีชัยยันทำกม.ลูกทันตามโรดแมปลต.ปี60

‘มีชัย’ ยันจัดทำกฎหมายลูกทันตามโรดแมป สู่เลือกตั้งปี 2560 ย้ำแม้รัฐธรรมนูญประกาศใช้ แต่คำสั่งตาม ม.44 ยังใช้อยู่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. กล่าวก่อนการประชุม กรธ. ถึงการจัดทำกฎหมายประกอบร่างรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้ กรธ. ยังคงทำงานโดยยึดตามกรอบของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ตั้งเป้าให้มีการเลือกตั้งในปี 2560 แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะทันตามกำหนดหรือไม่ จะรู้ได้เมื่อยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้ง

คกก.ปฏิรูปเร่งแก้ค้ามนุษย์-แรงงานผิดกม.

คกก. ขับเคลื่อนปฏิรูปคณะที่ 5 เร่งแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และแรงงานผิดกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยพ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 การขับเคลื่อนการปฏิรูปความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานและหารือความคืบหน้าการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และแรงงานผิดกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย ซึ่งอนุกรรมการฯ ที่มีกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพหลัก ได้มอบหมายให้กรมการจัดหางาน ทำแผนตรวจแรงงาน โดยอ้างอิงจากคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 100/2557 และ 101/2557 ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว

นายกเผยโจชัวหว่องกลับจีนแล้วยันรบ.ให้จัดงาน6ต.ค.ได้

นายกรัฐมนตรี เผยทางการจีนขอตัว ‘โจชัว หว่อง’ กลับประเทศไปแล้ว – รบ.อนุญาตจัดงานรำลึก 6 ต.ค.ได้ ขออย่าปลุกระดมพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตลอดแนวลุ่มน้ำเจ้าพระยา ถึงกรณีที่ นายโจชัว หว่อง แกนนำนักศึกษาชาวฮ่องกง ถูกกักตัวที่ท่าอากาศยานสุวรณภูมิ เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา และถูกด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศไทย ว่า ไม่ใช่เป็นการส่งตัวกลับ แต่เป็นการบินแล้วผ่าน

กกต.หารืองบประมาณจัดการลต.ในต่างแดน

กกต. หารืองบประมาณจัดการเลือกตั้งคนไทยในต่างแดน พร้อมเตรียมจับมือ 5 หน่วยงานเตรียมความพร้อมนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ด้านบริหารงานกลาง กล่าวว่า ที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องงบประมาณดำเนินงาน โดยเตรียมจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งของคนไทยในต่างประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยจะทดลองในสามประเทศเล็กๆ ก่อน โดยจะมีพิธีลงนามความร่วมมือกับ 5 หน่วยงาน อาทิ กกต. กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย วันที่ 12 ต.ค. นี้